Rådgivning

Enten det er analyse og styring av tall, styrearbeid eller spørsmål og oppgaver i HR og lønn, har vi den kompetansen du trenger for å få oversikt og hjelp med gjennomføringen av oppgavene.

Vi er veldig opptatt av at

våre kunder kan få det beste grunnlaget og råd fra oss for å ta gode beslutninger og ha sunn vekst. Derfor tilbyr vi våre kunder rådgiving tilpasset til deres bransje.

Næringslivet er i stadig endring og det stilles oftere kompliserte krav. Våre medarbeidere er opptatt av å holde seg oppdatert på slike endringer for å være en støttespiller for kunden

Vi hjelper til med planlegging,

og tilrettelegging for å kunne gjøre skattemessige tilpasninger for å forbedre våre kunders resultat. Skatt har direkte innvirkning på bedriftens resultat. Derfor er skatt av stor betydning for bedriften og dens eiere. Skattereglene er komplisert og i stadig endring. Alle kan litt skatt, men for oss er dybdekunnskapen om skatt viktig. Vi arbeider med grundig planlegging og tilpasning til gjeldende regelverk gjennom hele regnskapsåret.

Vi tilbyr også blant annet

  • Verdivurdering
  • Skatt & avgift
  • Strategi og økonomistyring
  • Personal og organisasjonsutvikling
  • Effektivisering av støttefunksjoner

Ønsker du å komme i gang?