Lønn

En bedrift har mange viktige oppgaver, hvorav en er å sørge for at ansatte får lønn. Siden det stadig er endringer i rapporteringskrav, lover og regler, kan det bli vanskelig for bedrifter å ta denne oppgaven. Conter tilbyr skreddersydde løsninger.

Vi tilbyr følgende innen lønn:

  • Lønnskjøring
  • Utbetaling av lønn
  • A-melding
  • Utsendelse av lønnslipper pr. post eller elektronisk
  • Reiseregninger
  • Bilgodtgjørelse
  • Terminvis innrapportering av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk
  • Refusjon av sykepenger
  • Innsending av årsoppgaver inkludert lønnsoppgaver og trekkoppgaver

Ønsker du å komme i gang?